Σεμινάρια

Η Νέα Ακρόπολη πρεσβεύει αρχές ένωσης και συναδελφοσύνης, που εμπνέονται από φιλοσοφικά ρεύματα, όπως ο Πυθαγορισμός, ο Νεο-Πλατωνισμός, η Θεοσοφία κ.λπ., που στην εποχή τους έδωσαν ουσιαστική ώθηση στον Πολιτισμό.

Μέσα από τα σεμινάρια και τα τμήματα έρευνας που παρακολουθούν τα μέλη της Νέας Ακρόπολης, μελετώντας την τέχνη, την επιστήμη, την θρησκεία και την φιλοσοφία όλων των αρχαίων πολιτισμών (Κίνα, Ιαπωνία, Θιβέτ, Αίγυπτος, Ελλάδα, Ρώμη, Αμερική κ.α.) αντιλαμβάνονται μια ένωση πέρα από τις διαφορές. Μια ένωση στην οποία ο άνθρωπος σέβεται τις διαφορετικές ταυτότητες και παραδόσεις, ενώ ταυτόχρονα αισθάνεται μέρος της φύσης και εναρμονίζεται με αυτήν.

Η μέρα και η ώρα των σεμιναρίων καθορίζεται από τα άτομα που αποφασίζουν να το παρακολουθήσουν.

Οι εισαγωγικές-ενημερωτικές συναντήσεις έχουν ελεύθερη είσοδο και έχουν σκοπό να ενημερώσουν τους ενδιαφερομένους για την θεματική ύλη των σεμιναρίων.

Μάθετε Περισσότερα για τα Σεμινάρια Φιλοσοφίας