Γιατί “Νέα Ακρόπολη”

Στην Αρχαία Ελλάδα η Ακρόπολη οριζόταν ως το υψηλότερο τμήμα της πόλης.

Το άκρο της πόλης εκεί που συμβολικά δημιουργούνταν ένας δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του ορατού και του αόρατου, γεγονός που υποδηλώνει τον υψηλότερο εαυτό.

Πιστεύουμε ότι ο κόσμος σήμερα έχει ανάγκη από μια Νέα Ακρόπολη, που δεν θα είναι κατασκευασμένη από πέτρα και μάρμαρο, αλλά από ανθρώπους με στόχο να ανακτήσουν τους ισχυρούς δεσμούς ένωσης μεταξύ τους και με τη φύση.

Σήμερα η Νέα Ακρόπολη είναι παρούσα σε περισσότερες από 60 χώρες και συγκεντρώνει πάνω από 15.000 εθελοντές και εκατοντάδες φίλους, οι οποίοι εκφράζονται σε περισσότερες από δεκαπέντε γλώσσες.

«Έτσι και το όνομα «Νέα Ακρόπολη»: Άκρο-πόλη, «Υψηλή Πόλη». Όλοι έχουμε μέσα μας χαμηλές πόλεις και υψηλότερες πόλεις. Έτσι κάθε άνθρωπος πρέπει να προσπαθήσει να ανέβει στα εσωτερικά του ύψη. Και αν μία ομάδα ανθρώπων κάνει το ίδιο, μπορούν να κάνουν πολύ καλό στον κόσμο, έναν κόσμο που είναι μπερδεμένος, που δεν έχει καθαρότητα στις ιδέες του. Έτσι γεννήθηκε η Νέα Ακρόπολη.»

J.A. Livraga