Η Νέα Ακρόπολη & τα Ηνωμένα Έθνη

Ο Διεθνής Οργανισμός ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ (ΔΟΝΑ) ενθαρρύνει και προτρέπει τα παραρτήματά του να ενώσουν τις προσπάθειες τους με φορείς των Ηνωμένων Εθνών στις αντίστοιχες χώρες, ώστε να εργαστούν για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ανεκτικότητας, της συνεχούς εξέλιξης και του εθελοντισμού.


Η Νέα Ακρόπολη, με έμπνευση παρόμοια με αυτήν που προωθείται από τα Ηνωμένα Έθνη, έχει πραγματοποιήσει πολλές δραστηριότητες για την υπεράσπιση και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα σε σχέση με τη διάκριση εναντίον των μειονοτήτων.

Με το έργο της, η Νέα Ακρόπολη, αναμεταδίδει τα λόγια που συγκεντρώθηκαν στην Συμφωνία της Διεθνούς Διακήρυξης ως "μία κοινή στάθμη επίτευξης για όλους τους ανθρώπους και όλα τα έθνη, στο σημείο που κάθε άτομο και κάθε ιστός της κοινωνίας, έχοντας πάντα υπόψη τη Διακήρυξη, θα επιδιώξει διαμέσου της διδασκαλίας και της εκπαίδευσης να προωθήσει τον σεβασμό γι αυτά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες."

Σχετικά με αυτό πρέπει να αναφερθεί, ότι οι θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Οργανισμού Νέα Ακρόπολη δηλώνουν τα εξής:

"Είναι απαραίτητο να προωθηθεί η ανάπτυξη μιας νέας παιδαγωγικής που να επιτρέπει στον άνθρωπο να αποφασίζει χωρίς να χειραγωγείται... Να προωθεί έναν νέο ανθρωπισμό...που να επιτρέπει μία αληθινή ελευθερία του επιστημονικού πνεύματος, ανεξάρτητου από κάθε πολιτική επιρροή, προσωρινή ή θρησκευτική....Να υπερασπίζει την εσωτερική ελευθερία και τη δύναμη της φαντασίας ως πηγές καινοτομίας και δημιουργίας, ατομικής αλλά και συλλογική.