Η Νέα Ακρόπολη & τα Ηνωμένα Έθνη

Ο Διεθνής Οργανισμός ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ (ΔΟΝΑ) ενθαρρύνει και προτρέπει τα παραρτήματά του να ενώσουν τις προσπάθειες τους με φορείς των Ηνωμένων Εθνών στις αντίστοιχες χώρες, ώστε να εργαστούν για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ανεκτικότητας, της συνεχούς εξέλιξης και του εθελοντισμού.


Η Νέα Ακρόπολη, με έμπνευση παρόμοια με αυτήν που προωθείται από τα Ηνωμένα Έθνη, έχει πραγματοποιήσει πολλές δραστηριότητες για την υπεράσπιση και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα σε σχέση με τη διάκριση εναντίον των μειονοτήτων.

Με το έργο της, η Νέα Ακρόπολη, αναμεταδίδει τα λόγια που συγκεντρώθηκαν στην Συμφωνία της Διεθνούς Διακήρυξης ως "μία κοινή στάθμη επίτευξης για όλους τους ανθρώπους και όλα τα έθνη, στο σημείο που κάθε άτομο και κάθε ιστός της κοινωνίας, έχοντας πάντα υπόψη τη Διακήρυξη, θα επιδιώξει διαμέσου της διδασκαλίας και της εκπαίδευσης να προωθήσει τον σεβασμό γι αυτά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες."

Σχετικά με αυτό πρέπει να αναφερθεί, ότι οι θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Οργανισμού Νέα Ακρόπολη δηλώνουν τα εξής:

"Είναι απαραίτητο να προωθηθεί η ανάπτυξη μιας νέας παιδαγωγικής που να επιτρέπει στον άνθρωπο να αποφασίζει χωρίς να χειραγωγείται... Να προωθεί έναν νέο ανθρωπισμό...που να επιτρέπει μία αληθινή ελευθερία του επιστημονικού πνεύματος, ανεξάρτητου από κάθε πολιτική επιρροή, προσωρινή ή θρησκευτική....Να υπερασπίζει την εσωτερική ελευθερία και τη δύναμη της φαντασίας ως πηγές καινοτομίας και δημιουργίας, ατομικής αλλά και συλλογική.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ            

Η Νέα Ακρόπολη αποτελεί μέρος της κοινωνίας των πολιτών σε 54 Χώρες μέλη των Ηνωμένων Εθνών. Αυτός ο Οργανισμός, το 2015, ενέκρινε την «Ατζέντα 2030» για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, μετά από μια διαδικασία διαλόγου και συναίνεσης μεταξύ πολλών φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Αυτό είναι ένα πλαίσιο αναφοράς που διευκολύνει την επικοινωνία και τις συμμαχίες για την επίτευξη των 17 παγκόσμιων στόχων που προτείνει η εν λόγω Ατζέντα. Ως εκ τούτου, η Γενική Συνέλευση του Δ.Ο.Ν.Α (Διεθνής Οργανισμός Νέα Ακρόπολη) συμφώνησε το 2020 να εισακούσει την έκκληση των Ηνωμένων Εθνών για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Σ.Β.Α.) που περιλαμβάνονται στην προαναφερόμενη «Ατζέντα 2030», και να διαδώσει την ανάγκη να δημιουργηθεί μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για ενότητα και αλληλεγγύη ώστε αυτοί να εκπληρωθούν.

Γιατί να συμμετέχεις;

Ως φιλοσοφικός οργανισμός, πιστεύουμε πως ό,τι ενώνει τον άνθρωπο αξίζει μια ευκαιρία προώθησης, υποστήριξης και ενίσχυσης. Οι Σ.Β.Α. παρέχουν την ευκαιρία να έχουμε μια κοινή γλώσσα για όσους από εμάς εργάζονται σε περίπλοκα προβλήματα, όπως αυτά που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η ανθρωπότητα. Μπροστά στις μεγάλες κρίσεις που θα αντιμετωπίσουν οι νέες γενιές, είναι καιρός να χτίσουμε γέφυρες και συμμαχίες προκειμένου να βοηθήσουμε χιλιάδες ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.

 

Ποια είναι η φιλοσοφική μας θέση ενώπιον των Σ.Β.Α;

Στη διαδικασία επίλυσης των επίκαιρων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, εκτιμούμε, ως ουσιαστική, τη συμβολή συνειδητών, ισχυρών και αφοσιωμένων ανθρώπων στη δική τους μεταμόρφωση μέσα από τις αξίες της αλληλεγγύης και της συμπόνιας. Από την ίδρυση της Νέας Ακρόπολης έως σήμερα, άλλωστε, αγωνιζόμαστε ώστε να μετατρέψουμε την απάθεια και την αδιαφορία σε κατανόηση, γενναιοδωρία και εθελοντισμό .

Στη βάση των Σ.Β.Α βρίσκεται ένας εκπαιδευτικός και πολιτιστικός μετασχηματισμός που μας οδηγεί να χτίζουμε αντί να καταστρέφουμε, να ερευνούμε και να διακρίνουμε αντί να εκφράζουμε απλά την άποψή μας και να ενεργούμε αντί να επικρίνουμε. Σε οργανωτικό επίπεδο εστιάζουμε στην δημιουργία ενός πολιτιστικού, φιλοσοφικού και εκπαιδευτικού μετασχηματισμού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η συνεισφορά μας στους Σ.Β.Α. προέρχεται βασικά από την παιδαγωγική και ανθρωπιστική μας μέριμνα.

 

Για ποιους στόχους συνεργαζόμαστε;                        

Στο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του 2020, μετά από ανάλυση όλων των προγραμμάτων που αναπτύχθηκαν από τον Δ.O.NA., αποφασίστηκε να ξεκινήσει η καταγραφή των συνεισφορών σε τέσσερις Σ.Β.Α. προτεραιότητας.

Σ.Β.Α. 4 - Ποιοτική Εκπαίδευση

Η κύρια συνεισφορά του Δ.Ο.ΝΑ. στην Εκπαίδευση υλοποιείται μέσω του φιλοσοφικού προγράμματος και των πολλαπλών δραστηριοτήτων προώθησης της φιλοσοφίας και του πολιτισμού. Αυτές οι δραστηριότητες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 60% των δράσεων του Δ.O.N.A. παγκοσμίως. Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα είναι προσβάσιμα σε όλες τις ηλικίες, σε περισσότερες από 400 πόλεις σε όλο τον κόσμο και προωθούν, μεταξύ άλλων, μια νέα αντίληψη για τον άνθρωπο και τη Φύση, μια μεγαλύτερη ικανότητα ανταπόκρισης στις αντιξοότητες και μια πρακτική άσκηση των αξιών της αλληλεγγύης και της γενναιοδωρίας. Ομοίως, προωθούμε τον φιλοσοφικό στοχασμό εμπνευσμένο από τους κλασικούς στοχαστές της Ανατολής και της Δύσης, που εφαρμόζεται στις τρέχουσες καταστάσεις που βιώνει η ανθρωπότητα.

Για σχεδόν δύο δεκαετίες, γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας που προωθείται από την UNESCO σε εκατοντάδες πόλεις και με χιλιάδες συμμετέχοντες. Μαζί στοχαζόμαστε, μεταξύ άλλων θεμάτων, όσες αξίες σχετίζονται με την προώθηση μιας κουλτούρας ειρήνης και μη βίας, την παγκόσμια ιθαγένεια, την εκτίμηση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και τη συμβολή του πολιτισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη. Βλέπε δείκτη 4.7 της ατζέντας 2030.

Σ.Β.Α. 15 –Ζωή στα οικοσυστήματα

Κάθε χρόνο πραγματοποιούμε περισσότερες από 600 πράσινες δραστηριότητες για την προστασία, την αποκατάσταση και την προώθηση της βιώσιμης χρήσης της γης. Από το 2021 έχουμε ενταχθεί στη Δεκαετία των Ηνωμένων Εθνών για την Αποκατάσταση του Οικοσυστήματος.

Οι συνδεδεμένες με εμάς δομές, καθώς και εκατοντάδες σύμμαχοι σε όλο τον κόσμο, πραγματοποιούν δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας Γης σε μια κοινή προσπάθεια για την προώθηση του δείκτη 15.1, ο οποίος επιδιώκει να εξασφαλίσει τη διατήρηση, την αποκατάσταση και τη βιώσιμη χρήση των χερσαίων οικοσυστημάτων και εκείνων του γλυκού νερού και ιδίως των δασών, των υδροβιότοπων, των βουνών και των άνυδρων περιοχών. Ομοίως, διασώζουμε τις προγονικές παραδόσεις που επιτρέπουν την επανεκπαίδευση των ανθρώπων στη σχέση τους με τη Μητέρα Γη. 

 

Σ.Β.Α. 16 - Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί

Η δράση μας έχει ως κεντρικό άξονα την ειρήνη και την οικοδόμηση προσωπικών δεξιοτήτων προκειμένου να επιτύχουμε αρχικά την εσωτερική γαλήνη ως απαραίτητη αφετηρία για τη βελτίωση της συμβίωσης στο περιβάλλον στο οποίο κινούμαστε.

Κάθε χρόνο, αφιερώνουμε χιλιάδες ώρες εθελοντικής υπηρεσίας σε δραστηριότητες προώθησης μιας κουλτούρας ειρήνης, κυρίως μέσω εκπαιδευτικών, φιλοσοφικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Οι δείκτες στους οποίους συμβάλλουμε είναι οι δείκτες 16.1 και 16.2. Πάνω απ’ όλα, προάγουμε τον σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την πολιτιστική πολυμορφία, την αδελφοσύνη και την αλληλεγγύη, εκπαιδεύοντας υπεύθυνους και εξειδικευμένους επικεφαλής εθελοντών.

 

Σ.Β.Α. 17 - Συνεργασίες για την επίτευξη των στόχων

Από τις χιλιάδες δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος εξαμήνου, 1 στις 10 πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα. Οι τομείς της κοινωνίας με τους οποίους έχουν συναφθεί συνεργασίες περιλαμβάνουν δημοτικά ιδρύματα, άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα. Διεξάγοντας δραστηριότητες σε συνεργασία με άλλους τομείς της κοινωνίας, ο Δ.O.N.A. συμβάλλει στον δείκτη 17.17.