Τι είναι για μας «ο Εθελοντισμός»

«Ο Εθελοντισμός για μας είναι μια αυθεντική στάση καρδιάς, πέρα από τις μόδες. Δεν είναι ένας τρόπος για να καθησυχάσουν λίγο οι συνειδήσεις, ή για να αποκτήσουμε κάποιο κύρος ή εύνοια στο περιβάλλον μας».

(Δελια Σ.Γκουθμάν)

Το τρίτο βασικό κανάλι δράσης της Νέας Ακρόπολης – ο Εθελοντισμός – αφορά στην αντιμετώπιση των έντονων κοινωνικών και οικολογικών προβλημάτων. Πολλοί εθελοντές μας συμμετέχουν σε δράσεις που οργανώνονται, προσφέροντας γενναιόδωρα την ενέργειά τους.

Οι Εθελοντές της Νέας Ακρόπολης είναι μια Ζωντανή Δύναμη της κοινωνίας μας. Η δράση τους βασίζεται στο προσωπικό παράδειγμα, τη συμμετοχή και την κοινωνική προσφορά, ενώ αποβλέπει στην πνευματική αναγέννηση του ανθρώπου και την αναβίωση του Εθελοντισμού στον σύγχρονο κόσμο.

Η Νέα Ακρόπολη προσφέρει στην κοινωνία ένα πεδίο μέσα από το οποίο ο άνθρωπος μπορεί να οδηγηθεί στην βελτίωση τόσο του εαυτού του όσο και της κοινωνίας στην οποία ζει, αναπτύσσοντας τις αξίες της ένωσης, της αλληλεγγύης, της ανεκτικότητας και της υπευθυνότητας.