Στόχοι & Αρχές

 

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

1- Συναδελφοσύνη

Να προωθήσει ένα Ιδεώδες παγκόσμιας συναδελφοσύνης, που βασίζεται στον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, πέρα από διαφορές, φυλετικές, φύλου, πολιτισμικές, θρησκευτικές, κοινωνικές κ.λπ.

2. Γνώση

Να ενθαρρύνει την αγάπη για τη σοφία μέσα από τη συγκριτική μελέτη των διαφόρων φιλοσοφιών, θρησκειών, επιστημών και τεχνών, με σκοπό να
προωθήσει τη γνώση για τον άνθρωπο, τους νόμους της φύσης και του σύμπαντος.

3. Ανάπτυξη

Να αναπτύξει τα καλύτερα στοιχεία του ανθρώπου, προωθώντας την πραγμάτωση του ως άτομο και την ένταξη του στη φύση και στην κοινωνία, ως ενεργό και συνειδητό μέλος της, με σκοπό τη βελτίωση του κόσμου.