Τι είναι για μας «Πολιτισμός»

Στην Νέα Ακρόπολη αναγνωρίζουμε την ανάγκη διάσωσης και καλλιέργειας του πολιτισμού και της τέχνης μέσα από μια ολιστική προσέγγιση.  Μαθαίνουμε για κάθε πολιτισμό και καλλιεργούμε σεβασμό για κάθε πολιτισμό και αγάπη για κάθε μορφή τέχνης μέσα στον καθένα μας. Όραμά μας να υψωθούν οι 4 πλευρές της πυραμίδας που σχετίζονται με την πραγμάτωση ενός πολιτισμού:  για να δημιουργηθεί ένας πολιτισμός χρειάζεται να υπάρξει μια ολιστική ανάπτυξη και των 4 πλευρών, δηλαδή των ουσιαστικών εκφράσεων του ανθρώπου: τέχνη, θρησκεία, επιστήμη και πολιτική.

Ο Πολιτισμός διευρύνει την κατανόησή μας για τη διαφορετικότητα, τον κόσμο, τη ζωή, φέρνοντάς μας πιο κοντά στους συνανθρώπους μας. Είναι ένας «ζωντανός» και δημιουργικός πολιτισμός που βοηθά τον κάθε άνθρωπο να εμπλουτίσει και να ανανεώσει την κοινωνική, καλλιτεχνική, επιστημονική και πνευματική του ζωή.

«Οι δραστηριότητές μας μπορούν να αγκαλιάσουν όλα τα καλλιτεχνικά θέματα, μέσα από το βιβλίο, το θέατρο, τον χορό, τη μουσική… Και το ίδιο γίνεται με τον χώρο της Επιστήμης επειδή, χωρίς να φτάσουμε σε μια επαγγελματική εξειδίκευση, μπορούμε να έρθουμε σ’ επαφή με τους Νόμους που διοικούν τη φύση και τον άνθρωπο. Από την θρησκευτική άποψη, μάς ενδιαφέρει η ιστορία όλων των πίστεων όλων των εποχών, τα σύμβολα και οι οδοί πνευματικής ανέλιξης… Ενώ, αυτό που ο Πλάτωνας ονόμαζε ”Πολιτική” – την επιστήμη και την τέχνη να ζήσει κανείς σε μία πόλη- το καλλιεργούμε στην ουσιαστική του έννοια μέσα από κοινωνικές, οικολογικές και παιδαγωγικές δράσεις, στις οποίες μπορούμε να προσθέσουμε αναμφισβήτητα τη δική μας εκδοτική προσπάθεια ώστε να διαδώσουμε τις καλύτερες ιδέες των σημαντικότερων στοχαστών, καθώς και τις δικές μας έρευνες.

Είναι πολιτιστικές δραστηριότητες, γιατί ο πολιτισμός είναι το άθροισμα όλων των ανθρώπινων γνώσεων που εφαρμόζονται στη ζωή. Θέλουμε μια κουλτούρα, έναν πολιτισμό «ζωντανό». Και η κουλτούρα, ο πολιτισμός, «ζουν» μονάχα όταν προέρχονται από μια βαθύτερη ρίζα.»

(Διευθύντρια της Νέας Ακρόπολης Δέλια Σ. Γκουθμάν)