“Τα Εις Εαυτόν”, του Μάρκου Αυρήλιου

Ημερομηνία Δραστηριότητας:

Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021 στις 08:30 μμ

Σεμινάριο πρακτικής φιλοσοφίας
«Τα «Εις Εαυτόν του Μάρκου Αυρήλιου»

Ο μεγάλος άντρας και αυτοκράτορας μας δείχνει μέσα απ’ τη ζωή του, πως κατάφερε να ξεπεράσει τις δοκιμασίες και να σταθεί πάντα στο ύψος των περιστάσεων ακολουθώντας τη γραμμή της στωικής φιλοσοφίας.

Θέματα:
-Στωικισμός
-Στωική αταραξία
-Συνείδηση
-Ο δρόμος της αυτογνωσίας

Δευτέρα, 22 Μαρτίου στις 20.30
Η παρουσίαση του σεμιναρίου θα γίνει on line μέσω της πλατφόρμας Zoom. Μία ώρα πριν την
έναρξη, θα σταλεί ένας σύνδεσμος στους συμμετέχοντες, για να μπορούν να
παρακολουθήσουν. H συμμετοχή γίνεται μόνο με κρατήσεις θέσεων με αποστολή μηνύματος
στη σελίδα μας.
Για να υπάρχει καλύτερη διάδραση και επικοινωνία, θα χρειαστεί οι συμμετέχοντες να έχουν τη
δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν και κάμερα.

Φιλοσοφικός & Πολιτιστικός οργανισμός Νέα Ακρόπολη
Ηλία Ποταμιάνου 13 – Ιλίσια- Αθήνα

Δευτέρα, 22 Μαρτίου 20:30-22:00

Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων:
Μήνυμα στη σελίδα μας: Φιλοσοφική Λίθος
– Απαγορεύεται η μαγνητοφώνηση, αναπαραγωγή ή προβολή μέρους ή του συνόλου της
παρουσίασης –

Εγγραφείτε στo σεμινάριο