Σεμινάριο: «Αύρα και σκεπτομορφές»

Ημερομηνία Δραστηριότητας:

Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2020 στις 08:00 μμ

Ο άνθρωπος είναι μόνο αυτό που βλέπουν τα μάτια; Μήπως τα μάτια συλλαμβάνουν ένα μικρό φάσμα των ενεργειών του ανθρώπου; Ανακαλύψτε πλήθος ενεργειών και δυνατοτήτων που κρύβονται μέσα στον καθένα μας.

Εγγραφείτε στo σεμινάριο