Μηνιαίο σεμινάριο φιλοσοφίας ‘Η φιλοσοφία απελευθερώνει’

Ημερομηνία Δραστηριότητας:

Τετάρτη, 3 Απριλίου 2019 στις 09:00 μμ

Πάντα προσπαθούσε ο άνθρωπος να κατακτήσει την ελευθερία του. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως ήταν να γνωρίζει ποιες είναι οι αλυσίδες του….

Απο τα θέματα που θα αναπτυχθούν:
• Ελευθερία ως ανώτερο ιδανικό
• Εσωτερική και εξωτερική ελευθερία
• Ο «μύθος της Σπηλιάς» του Πλάτωνα
• Η έννοια της ‘ελευθερίας’ στο έργο του Ν. Καζαντζάκη
• Στωική φιλοσοφία και ελευθερία

Εγγραφείτε στo σεμινάριο