Μικρά βήματα για μεγάλες αλλαγές

Ημερομηνία Δραστηριότητας:

Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019 στις 08:30 μμ

O εαυτός μας δεν αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη. Οι περισσότεροι φιλόσοφοι που το
προσπάθησαν το γνωρίζουν αυτό. Τί έχουν να μας διδάξουν; Ποιά είναι η μέθοδος που
αλλάξει τον εαυτό του; Τί είναι η τέχνη της ζωής, η φιλοσοφία;
Θέματα που θα αναπτυχθούν:
– Φιλοσοφία και τρόπος ζωής.
– Τι είναι η ευτυχία;
– Τι είναι η αυτογνωσία;

Εγγραφείτε στo σεμινάριο