Μαθήματα Καθημερινής Σοφίας από τους Στωικούς

Ημερομηνία Δραστηριότητας:

Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2018 στις 08:30 μμ

Η σοφία τους µπορεί να ανοίξει δρόµους στη σκέψη µας, να θεραπεύσει την
ψυχή µας και να µας βοηθήσει να δούµε τη ζωή µας µε καινούριο βλέμµα.
Να γίνουµε καλύτεροι και πιο ευτυχισµένοι.
Η φιλοσοφία των Στωικών µπορεί να συνοψιστεί στην πρόταση: «Θεέ µου,
δώσε µου τη δύναµη να αλλάξω αυτά που µπορώ, την υποµονή να αντέξω
αυτά που δεν µπορώ και τη σοφία για να διακρίνω τη διαφορά µεταξύ τους».
θέματα που θα αναπτυχθούν:
– Ποιοί ήταν και πού έδρασαν.
– Η φιλοσοφία τους.
– ΤΙ μπορούμε νε εφαρμόσουμε σήμερα

Εγγραφείτε στo σεμινάριο