7 Μαθήματα καθημερινής σοφίας από τον Μάρκο Αυρήλιο

Ημερομηνία Δραστηριότητας:

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022 στις 08:00 μμ

Δευτέρα 21/11, 20:00

Σεμινάριο Πρακτικής Φιλοσοφίας: 7 Μαθήματα καθημερινής σοφίας από τον Μάρκο Αυρήλιο

“Σκάβε μέσα σου, μέσα σου είναι η πηγή του καλού και θα αναβλύζει πάντα αν πάντα την αναζητάς”

Μ.Αυρήλιος

Ο μεγάλος άντρας και αυτοκράτορας μάς δείχνει μέσα απ’ τη ζωή του, πως κατάφερε να ξεπεράσει τις δοκιμασίες και να σταθεί πάντα στο ύψος των περιστάσεων ακολουθώντας τη γραμμή της στωικής φιλοσοφίας.

Θέματα:
-Στωικισμός
-Στωική αταραξία
-Συνείδηση
-Ο δρόμος της αυτογνωσίας

Εγγραφείτε στo σεμινάριο