Σεμινάριο Αποδοτικής Μελέτης

Στη Νέα Ακρόπολη Ζωγράφου οργανώσαμε ένα σεμινάριο αποδοτικής μελέτης για τα μέλη μας, με στόχο να αφομοιώσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τεχνικές που θα μας βοηθήσουν να έχουμε καλύτερη αντίληψη των κειμένων με τα οποία ερχόμαστε σε επαφή και να μπορούμε να αποκομίσουμε τα πιο σημαντικά στοιχεία, καθώς η έρευνα και η εμβάθυνση αποτελούν σημαντικό στοιχείο της καθημερινότητάς μας.