Εκπαίδευση Πυρόσβεσης

Μέλη της Νέας Ακρόπολης Ζωγράφου, μαζί με μέλη από τα παραρτήματα όλης της Ελλάδας, ξεκινήσαμε την εκπαίδευσή μας από την Πολιτική Προστασία με θέμα την Πυρόσβεση. Πραγματοποιήθηκαν τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά μαθήματα, με στόχο να μπορούμε να στηρίζουμε και να βοηθάμε σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.