Μουσική Βραδιά

Στο παράρτημά μας στην Κεντρική Θεσσαλονίκη, διοργανώσαμε μια όμορφη μουσική βραδιά γύρω από κλασικά και αγαπημένα τραγούδια, που περιέχουν εσωτερικά νοήματα και συμβολισμούς. Μεταξύ άλλων τραγουδήσαμε και τραγούδια που έχουμε δημιουργήσει εμείς οι ίδιοι με τα χρόνια, με στόχο κάθε φορά την εσωτερική αφύπνιση και μεταμόρφωση του ανθρώπου προς το καλύτερο. “Να λες εγώ θα αλλάξω τον κόσμο, να λες αυτό μονάχα αρκεί”! Οι φωνές άνοιξαν και τις καρδιές μας!