Μάθημα Αυτοάμυνας

Ένα εισαγωγικό μάθημα στο Nei Kung παρακολουθήσαμε στο παράρτημα του Ηρακλείου. Το Nei Kung είναι μια πολεμική τέχνη, η οποία όμως διαφέρει από ένα απλό άθλημα ή ένα μάθημα αυτοάμυνας. Είναι ένα φιλοσοφικό σύστημα που στοχεύει να βοηθήσει τον άνθρωπο να εναρμονίσει το σώμα με το νου, να καλλιεργήσει δεξιότητες, αξίες και αρετές. Γνωρίσαμε και εξασκηθήκαμε σε κάποιες πρώτες ασκήσεις του συστήματος αυτού και αφού ξύπνησε το ενδιαφέρον μας για αυτή την πολύ ιδιαίτερη τέχνη, αναμένουμε με ανυπομονησία τα επόμενα μαθήματα.