Μάθημα Ραπτικής

Σ

ε ένα μάθημα ραπτικής αυτό τον μήνα στο παράρτημα του Ηρακλείου, διδαχθήκαμε πολύτιμες γνώσεις. Σε αυτό το πρώτο μέρος, μάθαμε πώς να κονταίνουμε τις κουρτίνες μας και πώς να χρησιμοποιούμε μια ραπτομηχανή και να γαζώνουμε. Το ενδιαφέρον μας ήταν μεγάλο, όπως μεγάλη ήταν και η χαρά μας, αφού καταφέραμε τα πρώτα μας βήματα στον μαγικό κόσμο αυτής της τέχνης, της ραπτικής.