Ενημέρωση για το ψυχικό τραύμα

Στα κεντρικά του συλλόγου μας στην Αθήνα, ολοκληρώσαμε τη σειρά μαθημάτων του 2023, για την ομάδα εθελοντισμού μας, με μία ιδιαίτερη συνάντηση με θέμα  το ψυχικό τραύμα. 

Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού με τον εθελοντισμό, ανακαλύψαμε όχι μόνο την ανάγκη για συντονισμένες προσπάθειες, αλλά και την καίρια σημασία της πρόληψης της υγείας, τόσο σε φυσικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο.

Ευχαριστούμε όλους τους εθελοντές μας, που συνεχίζουν να εκπαιδεύονται, ώστε να μπορούν να προσφέρουν περισσότερα και καλύτερα.