Βραδιά Βιβλιοθήκης

Στο παράρτημα της Πάτρας πραγματοποιήσαμε βραδιά Βιβλιοθήκης, αφιερωμένη στον Πυθαγόρα. Δάσκαλος και μαθητές του σεμιναρίου φιλοσοφίας, δημιουργήσαμε μια εργασία με τίτλο «Πυθαγόρας ο μύστης, ο φιλόσοφος, ο μαθηματικός». Η όλη προσπάθεια και διαδικασία μας γέμισε χαρά και αποκομίσαμε ιδιαίτερα ωραία στοιχεία και γνώσεις απ’ τη φιλοσοφία του Πυθαγόρα.