Ο νέος μας χώρος

Το παράρτημα της Δυτικής Θεσσαλονίκης μετακόμισε! Σας παρουσιάζουμε τις πρώτες εργασίες μας, για να ετοιμάσουμε τον χώρο μας, ώστε να υποδεχτούμε επισκέπτες και μαθητές για τις ομιλίες και τα σεμινάριά μας, με θέμα τη φιλοσοφία.