Μάθημα Πρώτων Βοηθειών

Το Σεπτέμβριο διοργανώσαμε, από το παράρτημα Δυτικής Θεσσαλονίκης και από το παράρτημα του κέντρου ένα σεμινάριο α’ βοηθειών, με σκοπό την εκπαίδευση και την προετοιμασία μας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

…γιατί η προσφορά στο συνάνθρωπο είναι ύψιστης σημασίας!!
…γιατί ο εθελοντισμός είναι μια αυθεντική στάση καρδιάς!!