Μαθήματα Ζωγραφικής

Ένα νεοσύστατο τμήμα ξεκίνησε τα μαθήματα ζωγραφικής στο παράρτημα της Νέας Ακρόπολης στη Θεσσαλονίκη (κέντρο). Οι μαθητές ξεκίνησαν με τα πρώτα βασικά βήματα, δηλαδή το σκίτσο και τις πρώτες μορφές. Όλοι είναι ενθουσιασμένοι και περιμένουν τη συνέχεια των μαθημάτων!