Ενημέρωση απ’ την ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ-Ψυχικής Υγείας

Στα πλαίσια του εθελοντισμού στα κεντρικά του οργανισμού μας στην  Κυψέλη, είχαμε μια πολύ εποικοδομητική συνάντηση με ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό από την ΑΜΚΕ ‘’ΙΑΣΙΣ’’, όπου μας ενημέρωσαν τόσο στο επίπεδο της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, μέσα από θεραπευτικά προγράμματα, όσο και στο επίπεδο της πρόληψης και της ενημέρωσης για την ψυχική υγεία, με στόχο και σκοπό να αναπτύξουμε τις ικανότητές μας, αλλά και να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις γνώσεις, για μια μελλοντική συνεργασία.