Εκπαίδευση πρόληψης και ασφάλειας

Στη κεντρική μας δομή στην Κυψέλη, πραγματοποιήθηκε ένα ενδιαφέρον σεμινάριο πρόληψης και ασφάλειας. Με τον ειδικό για θέματα αστικής επιβίωσης και δάσκαλο πολεμικών τεχνών, μάθαμε πως να αντιμετωπίζουμε ενδεχόμενη σωματική επίθεση, πως να προετοιμαστούμε σε ενδεχόμενη έλλειψη τροφίμων κλπ. Θεωρούμε πως είναι χρήσιμο και αναγκαίο να γνωρίζουμε βασικά πράγματα, για να μη βρεθούμε σε κατάσταση πανικού. Επίσης να θυμόμαστε, πως η πρόληψη είναι καλύτερη της θεραπείας.