Ανθρωπιστική βοήθεια σε Τουρκία και Συρία

Αυτό το μήνα κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, για να συγκεντρωθεί και να τακτοποιηθεί υλικό ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους δοκιμαζόμενους λαούς της Τουρκίας και της Συρίας. Όταν η αλληλεγγύη και η προσφορά εκφράζονται, γινόμαστε EΝΑ!