Μάθημα Seitei Iaido

Ανάμεσα στα διάφορα σεμινάρια που προσφέρονται από μέλη μας στο παράρτημά μας στο Ρέθυμνο, ξεκινήσανε και μαθήματα Seitei Iaido, μία παραδοσιακή τέχνη του ιαπωνικού ξίφους, με σκοπό όχι μόνο την εκμάθηση της τεχνικής, αλλά και την φιλοσοφική προσέγγιση της ιαπωνικής παράδοσης.