Εργασίες στον νέο χώρο των Γραμματειών

Ένα ωραίο απόγευμα Σαββάτου, μέλη και μαθητές του σεμιναρίου μας συγκεντρωθήκαμε, για να κάνουμε την αρχή κάποιων τεχνικών εργασιών σ’ έναν νέο χώρο, που ετοιμάζουμε στο παράρτημά μας στο Ρέθυμνο!