Νοῦς ὑγιής ἐν σώματι ὑγιεῖ

Στο παράρτημά μας στην Καλλιθέα, ξεκινήσαμε εβδομαδιαίες προπονήσεις γυμναστικής με σκοπό την εξισορρόπηση σώματος και πνεύματος!