Μαθήματα Πυρασφάλειας

Η ασφάλεια μας και η ασφάλεια των γύρω μας είναι βασικό μας μέλημα. Ένας πυροσβεστήρας βρίσκεται σε κάθε χώρο, για να μας προστατεύσει από πιθανή φωτιά. Γνωρίζουμε όμως, πως να τον χρησιμοποιούμε; Στο παράρτημα Ηρακλείου οργανώσαμε μια παρουσίαση με θέμα την πυρ-ασφάλεια, ώστε να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τους τρόπους προστασία μας, καθώς και τη σωστή αντιμετώπιση σε περίπτωση φωτιάς. Η γνώση μας πάνω σε αυτό το θέμα είναι καταλυτικής σημασίας.