Ομάδα Ανάγνωσης

Από τη βιβλιοθήκη ‘’Πυθαγόρας’’ του παραρτήματος Ζωγράφου, οργανώσαμε μια βραδιά της Ομάδας Ανάγνωσης με θέμα το βιβλίο: «Τα εις εαυτόν» του Μάρκου Αυρήλιου. Σκοπός ήταν να εμπνευστούμε από τον μεγάλο φιλόσοφο- αυτοκράτορα και να δούμε κατά πόσο χρησιμοποιούμε τις συμβουλές του στην καθημερινότητά μας.