Ασκήσεις και Παιχνίδια

Για να μπορέσουμε να βιώσουμε καλύτερα και στην πράξη τις γνώσεις που μαθαίνουμε στα σεμινάρια φιλοσοφίας, διοργανώσαμε από το παράρτημά μας στον Πειραιά κάποια παιχνίδια και ασκήσεις. Μέσα από αυτά, προσπαθήσαμε να καταλάβουμε καλύτερα τον εαυτό μας, τις ψυχολογικές μας διακυμάνσεις και να βιώσουμε διάφορες αξίες, όπως η αποτελεσματικότητα και η ομαδικότητα.