Γυναίκες που άλλαξαν τον κόσμο

Η πρώτη ομιλία του φθινοπώρου, στο παράρτημά μας στην Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη, είχε ιδιαίτερη απήχηση. Είχαμε την ευκαιρία να ερευνήσουμε τις βιογραφίες ξεχωριστών γυναικών και να τις παρουσιάσουμε στους επισκέπτες. Κάθε βήμα που κάνει ο άνθρωπος προς την καλυτέρευση του εαυτού, είναι ταυτόχρονα μια βοήθεια για την αλλαγή του κόσμου.

Γυναίκες λοιπόν που άλλαξαν τον κόσμο…, αλλά και πώς μπορούμε κι εμείς να τον αλλάξουμε.