Εργασία και Χαρά

Μέσα στα πλαίσια της φιλοσοφικής μας διαμόρφωσης είναι και η εθελοντική μας προσφορά, για την ανανέωση των χώρων, όπου κάνουμε τα μαθήματα φιλοσοφίας, καθώς και άλλες δραστηριότητες. Εργαστήκαμε, λοιπόν, με καλή διάθεση και αποτελεσματικότητα, για την ανακαίνιση του υπογείου τμήματος της σχολής μας και τα αποτελέσματα έρχονται να μας καταπλήξουν…