Ανανέωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων

Μέλη του παραρτήματός μας στο Ηράκλειο, μέσα στα πλαίσια καλοκαιρινών μαθημάτων και δράσεών μας, όπου διδαχτήκαμε τις αρετές της τάξης και του ρυθμού, κληθήκαμε να δημιουργήσουμε και να ανανεώσουμε έπιπλα του χώρου μας με σκοπό την πρακτική εφαρμογή των παραπάνω αρετών. Ολοκληρώνοντας τις δημιουργίες μας, πήραμε σημαντικά μαθήματα αλλά και προσφέραμε ένα υπέροχο αποτέλεσμα.