Μικροί καλλιτέχνες

Καθώς η φύση της τέχνης βρίσκεται πάντα μέσα μας σε δυναμική ή λανθάνουσα κατάσταση, δημιουργήσαμε μια ομάδα από μικρούς καλλιτέχνες ξεκινώντας το καλοκαιρινό μας σεμινάριο ζωγραφικής. Μια μοναδική ευκαιρία να βγάλουμε από μέσα μας την ομορφιά της τέχνης της ζωγραφικής.