Ανανέωση Βιβλιοθήκης

Στην Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, η ομάδα της βιβλιοθήκης καθάρισε και τακτοποίησε τα βιβλία και τα ράφια. Στόχος της ομάδας μας είναι να προσελκύσουμε επίδοξους αναγνώστες με θέληση για μάθηση, αλλά και την πρακτική εφαρμογή όσων μαθαίνουμε.