Ο Χάρτης της Νέας Ακρόπολης στον Κόσμο

Στο παράρτημά μας στην Αγίου Δημητρίου, φτιάξαμε έναν νέο παγκόσμιο χάρτη. Στον χάρτη αυτόν τοποθετήσαμε παραπάνω από 60 σημεία (με πινέζες), οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις χώρες όπου υπάρχει ο Φιλοσοφικός και Πολιτιστικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη στον κόσμο. Κάθε σημείο και μια προσπάθεια….κάθε σημείο και μια ελπίδα….κάθε σημείο και μια καρδιά που πάλλεται, με σκοπό να γίνει αυτός ο κόσμος καλύτερος!