Βραδιά Βιβλίου

Στο Παράρτημα Αμαρουσίου διοργανώσαμε μία βραδιά βιβλίου, για μέλη και μαθητές του σεμιναρίου μας. Ξεκινήσαμε με μία παρουσίαση για την ιστορία του βιβλίου, εκθέσαμε και γνωρίσαμε τα βιβλία των εκδόσεών μας και τέλος καταχωρήσαμε στη βιβλιοθήκη μας μερικά από τα καινούργια βιβλία που αγοράσαμε.