Καθαριότητα στο δάσος

Στο παράρτημά μας στην Πάτρα, βρήκαμε την ευκαιρία να κάνουμε την εθελοντική μας δράση και να καθαρίσουμε το πάρκο δίπλα μας. Ο εθελοντισμός και η προσφορά στη φύση και στον συνάνθρωπο, είναι υψίστης σημασίας στην εποχή που διανύουμε.