Αναβίωση της “Τελετής του Τσαγιού”

Στο Παράρτημά μας στην Ανάληψη Θεσσαλονίκης, ταξιδέψαμε στην Ιαπωνία και αναβιώσαμε το έθιμο της τελετής του τσαγιού. Ένα πανάρχαιο έθιμο μέσα απ’ το οποίο χωρίς κάποιος να μιλάει, αλλά κάνοντας συγκεκριμένες κινήσεις, συζητούσαν και λάμβαναν σοβαρές αποφάσεις. Αυτή η τελετή καταδεικνύει τη δύναμη της συμβολικής κίνησης, έναντι του λόγου.