Ανάγνωση στις βιβλιοθήκες μας

Τα πιο νέα μέλη του παραρτήματος της Νέας Ακρόπολης Περιστερίου μελετούν στο αναγνωστήριο της δομής μας, προωθώντας την έρευνα και τη συγκριτική μελέτη. Για να μπορούμε να τοποθετηθούμε σωστά σε ένα θέμα, είναι απαραίτητο να ερευνήσουμε, αλλά και να συγκρίνουμε.