Καθαρίζοντας το πάρκο μας!

Μέλη της Νέας Ακρόπολης Ζωγράφου και μαθητές που παρακολουθούν το σεμινάριο πρακτικής φιλοσοφίας στον χώρο μας, καθαρίσαμε το πάρκο Ιλισίων. Βασικοί στόχοι της εθελοντικής μας δράσης, είναι να εξωραΐσουμε τον εαυτό μας και τη φύση, για να μπορούν ελεύθερα οι ακτίνες του ήλιου να περάσουν και να θρέψουν τη γη, αλλά και τις ψυχές μας.