Τα βιβλία μας στην παραλία!

Μέλη του φιλοσοφικού και πολιτιστικού οργανισμού Νέα Ακρόπολη, διαφημίσαμε το Νοέμβριο τα βιβλία των εκδόσεών μας στην παραλιακή του Ρεθύμνου. Δώσαμε ‘’σπόρους φωτός’’ μέσα από φιλοσοφικα ρητά, που μοιράσαμε στους περαστικούς και συζητήσαμε θέματα σχετικά με τη φιλοσοφία, που απασχολούν όλο και περισσότερο τον κόσμο σήμερα.