” Έχεις μήνυμα!!!”

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα φιλοσοφίας,  μέλη της Νέας Ακρόπολης Πειραιά δώσαμε θετικά μηνύματα και απαντήσεις, σχετικά με τα προβλήματα της καθημερινότητας μας, με τη βοήθεια των μεγάλων φιλοσόφων. Δείχνοντας ότι η φιλοσοφία είναι τρόπος ζωής. Ένας τρόπος ζωής που μπορεί να δώσει απαντήσεις σε καταστάσεις και ερωτήματα που μας βασανίζουν καθημερινά. Ερωτήματα όπως , είμαι ελεύθερος; Είμαι ευτυχισμένος; Γνωρίζω  τον εαυτό μου;  Ο Σωκράτης, ο Πλάτων, ο Νίτσε… μας έστειλαν ένα μήνυμα!!!