Ανακαίνιση ‘’κτιρίου’’!

Οι μαθητές που παρακολουθούν τα μαθήματα του σεμιναρίου φιλοσοφίας της Νέας Ακρόπολης Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, καθαρίσαμε και βάψαμε την πρόσοψη του κτιρίου της δομής. Αυτή ήταν η πρακτική εξάσκηση, ενός μαθήματος που είχε παραδοθεί. Η φιλοσοφία δεν υφίσταται, εάν δεν κάνουμε πράξη τις διδασκαλίες των αρχαίων φιλοσόφων. Η χρήση των χεριών αντικατοπτρίζει την ενέργεια της καρδιάς και έτσι όλα ενώνονται και οικοδομούμε τελικά ορθά τον εαυτό μας.