Οι Αριθμοί και τα Γεωμετρικά Σχήματα

Οι αριθμοί και τα γεωμετρικά σχήματα είναι συμβολικές αναπαραστάσεις ιδεών που δομούν το Σύμπαν! Ολοκληρώνοντας την ενότητα μαθημάτων για την Αριθμολογία, μέλη της Νέας Ακρόπολης Καλλιθέας, κατασκευάσαμε έναν πίνακα αναπαράστασης των αριθμών και της γεωμετρικής τους αποτύπωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες της εσωτερικής διδασκαλίας και του Πυθαγόρα!