Αθήνα – Ανακαίνιση από τους εθελοντές μας

Στα κεντρικά της Νέας Ακρόπολης Αθηνών μέσα στο Καλοκαίρι,  προχωρήσαμε στην ανακαίνιση του 2ου ορόφου. Παρόλο το μεγάλο βαθμό δυσκολίας που είχε το όλο εγχείρημα, την εργασία μας διακατείχε πάντα χαρά και αποτελεσματικότητα. Η εργασία μας βοηθάει να ενωνόμαστε και να αποκτούμε όχι μόνο τεχνικές γνώσεις, αλλά και γνώσεις για τον εαυτό μας.