Δράση καθαριότητας ακτής

Τα παιδιά απ’ την Πάτρα μπροστά στη γέφυρα Ρίου Αντιρρίου, αφού έχουν μαζέψει τα σκουπίδια απ’ την παραλία! Έτοιμοι για βουτιές σε καθαρές θάλασσες! Μπράβο για την εθελοντική τους δράση!