Σεμινάριο Πολεμικών Τεχνών

Τα μέλη της ομάδας πολεμικών Τεχνών “ΤΑΜΟ” της Νέας Ακρόπολης Αθήνας είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήοσυν ένα διήμερο διεθνές Σεμινάριο Πολεμικών Τεχνών πάνω στην πολεμική τέχνη Nei Kung. Ταυτόχρονα, οι ασκούμενοι ήρθαν σε επαφή με πρακτικές εσωτερικής εναρμόνισης που είναι άλλωστε και ο απώτερος σκοπός των φιλοσοφικών πολεμικών τεχνών.