Σεμινάριο για τη σημασία του βιβλίου

Η Νέα Ακρόπολη Καλλιθέας μέσα στο Καλοκαίρι πραγματοποίησε ένα σεμινάριο βιβλιοθήκης, όπου ανακάλυψαν την αξία του βιβλίου και τη σημασία της ύπαρξης μιας βιβλιοθήκης  στο χώρο μας, με βιβλία που μπορούν να μας βοηθήσουν στην καθημερινότητά μας.